Fried Calamari Palabok

Fried Calamari Palabok

Fried Calamari Palabok

Regular price ₱395.00
A twist on a Filipino favorite noodle dish - palabok - generously topped with fried calamari. Wala ng maraming palabok, fried calamari lang!